การประชุมนักลงทุนกับ Play AGS ไม่ได้ย้ายเป้าหมายของนักวิเคราะห์